Huvudmeny

Upp

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

För oss innebär kvalitet att vi levererar tjänster och produkter som möter kundernas förväntningar på kvalitet, leveranssäkerhet, service och totalekonomi. För att nå dit arbetar vi på följande sätt;

  • I samarbete med kunder processar vi fram lösningar med mervärde avseende både ”mjuka” och ”hårda” slutprodukter.
  • Ett nära och långsiktigt samarbete med underleverantörer med produkter anpassad efter varje kunds behov och önskemål.
  • Personalen skall vara kompetent och engagerad
  • Att ständigt förbättra processer och kvalitetsarbete

 

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss. Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär följande;

  • I processen fram till levererad produkt tar vi hänsyn till direktiv och certifieringar samt energiförbrukning.
  • Samordna externa kundbesök så antalet resor med bil hålls på låg nivå.
  • Samarbete med våra leverantörer för att minska miljöpåverkan från frakter och för att hitta bättre miljöalternativ i produktsortimentet
  • Mängden avfall begränsas så långt det är möjligt.

Personalen är väl insatt i och ska följa företagets miljöpolicy.