Huvudmeny

Upp

augusti 2014

Arenco

Webbplats.

En totalrenovering och modernisering av Arencos hemsida har gjorts. Ny struktur, mallad i ett nytt fräscht ramverk som tillåter effektiv hantering för en koncernmoder och fyra olika verksamheter. Med presentation av respektive verksamhets produkt och tjänsteprogram i bild och text. Totalt drygt 100 sidor. Vibra projektledde, skapade struktur, layout och publicerade på webben, inklusive drift och löpande uppdateringar.