Huvudmeny

Upp

januari 2016

QTF

[AQA] EXTRA #1.

QTF:s [AQA]-magasin har utvecklats till att även bära företagets identitet och budskap vid annonsering. En 4-sidig extrautgåva används som bilaga i bl.a. BOFAST, som är ledande facktidning för framförallt kommunägda bostadsföretag. [AQA] EXTRA blir som en liten [AQA] men mer frekvent återkommande och med avsevärt större spridning. Den innehåller artiklar speciellt riktade till målgruppen, inbjudan till mässor samt driver trafik till hemsidan där även kopplingen till [AQA]-magasinet finns.

Extramagasinet har blivit ett effektivt instrument för att öka närvaron på marknaden, bli mer frekvent hos utpekade målgrupper, driva trafik till hemsidan och även öka kännedomen om [AQA] och skapa intresse för nästa nummer av det 20-sidiga magasinet.