Huvudmeny

Upp

oktober 2014

QTF

Artikel i Affärstidningen Näringsliv.

QTF har en unik sexstegsmetod för att lösa vanligt förekommande problem med gashaltiga vätskor i VVS-system. Problemen är kända i VVS-branschen men lösningen fortfarande förvånansvärt okänd. Vi hjälper QTF att missionera om sin metod. Ett sätt är att visa hur den kan påverka hela Sverige. Ett annat hur den kan påverka dig… Artiklar i media bygger objektiv kännedom bland många människor.