Huvudmeny

Upp

maj 2014

QTF

Kundtidningen AQA.

Nummer 2 lanserades i samband med NordBygg-mässan. Tidningens 20 sidor innehåller 10 artiklar och några notiser som berättar om QTF:s intressanta kunder och deras verksamheter, en spännande blandning av producerande företag, byggföretag och bostadsföretag; tekniska förklaringar och QTF:s erbjudanden. Tidningen har även fått bli bärare av corporate storytelling, historier från företagets vardag. Upplaga 4 000 ex.

Läs tidningen