Huvudmeny

Upp

april 2016

Sparbanksstiftelsen Öland

Reportage och pressmeddelanden.

Uppdraget löd: Öka kännedomen om Sparbanksstiftelsen Ölands beviljade projekt och skapa en koppling mellan projekten och banken så att projektens utveckling även bidrar till stiftelsens och Ölands Banks goodwill. Vi skapade intressanta berättelser som inkluderar stiftelsens roll/bidrag, förpackade historierna på ett manér som var lätt att sprida och ta till sig. Vi hjälpte både stiftelsen och projekten (föreningar etc.) att sprida berättelserna i sina egna led, facebooksidor, hemsidor etc. och vi nystade fram nyhetsvärde och nyhetsvinklar, skrev pressmeddelande och bearbetade tidningar. Det första projektet med BK Fåken gav publicering i bl.a. Barometern. Nu känner många fler till det goda som hjälpen från Sparbanksstiftelsen skapar på Öland.