Huvudmeny

Upp

maj 2014

TTM

Mässkoncept.

Efter att ha hjälpt TTM med sitt värdegrundsarbete och att formulera vision och affärsidé var det dags att kommunicera det nya löftet till marknaden på NordBygg. Flow Efficiency – lösningar som ger effektiva flöden exponerades stort med ”TTM-mannen”. De olika produktlinjerna lyftes fram och begrepp som ”Kombishuntar”, ”MagiCad” och ”Noxa vattnet!” etablerades och förklarades.